Betalningsvillkoren
LyckligaJyckar

Betalning och anmälningsvillkor


Försäkringar

Strikt hundägaransvar gäller enligt svensk lag. Lyckliga Jyckar tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskador. 

Se över din hundförsäkring innan kursen.


Vaccinationer

Valpkurs under ett års ålder - minst en gång före, eller vid 16 v ålder.

Vardagslydnad och övriga kurser/vuxna hundar över ett års ålder - minst en gång vid en ålder av ett år eller äldre.


Löptikar

Löptikar är välkomna på våra kurser men vi behöver veta detta innan  kurstillfället så vi kan anpassa träningsområdet efter löptiken.
Löpskydd ska användas under kursen vid löp.


Familjemedlemmar och åhörare

Extra familjemedlem som bor i hushållet är välkomna att delta på alla våra kurser utan extra kostnad!  Åhörarplatser är alltid utan hund och finns endast på kurser där vi har möjlighet att ta in åhörare. Vid frågor om åhörarplats kontaktar ni oss.


Foto

När du anmäler dig till kurs så godkänner du att vi får ta kort på dig och din hund som kan komma att användas på socialmedier och i marknadsförings annonser. Vill du inte vara med på kort så måste du meddela instruktören detta.


Boknings & betalningsvillkor

Vi följer konsumentverkets riklinjer för distansavtal: Anmälan till kurs är bindande, ångerrätt upphör 14 dagar före kursstart. Innan dess har du rätt att ångra dig genom att meddela oss via telefonsamtal. Du har då rätt att få tillbaka kursavgiften med avdrag för anmälnings- och administrationsavgift på för närvarande 250 kr.  Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart så är du betalningsskyldig för hela kursen/utbildningen. På de kurser där Lyckliga Jyckar hyrt in extern instruktör ges ingen återbetalning & man får själv stå för att hitta en ersättare annars betalar man avgiften för kursen själv.

Lyckliga Jyckar flyttar inte på kurstillfällen som hamnar på röda dagar och om man inte kan delta på enstaka tillfällen utav kursen återbetalas ej pengar för detta.Lyckliga Jyckar förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för få anmälningar eller om vädret påverkar våra hundars hälsa.


Betalning utav kurs ska vara Lyckliga Jyckar tillhanda senast 14 dagar efter utskick utav kursinformation.


Integritetspolicy

Om du anmäler dig till kurs hos Lyckliga Jyckar så kan du behöva uppge personuppgifter. I samband med din kursanmälan godkänner du rätten för oss att lagra dessa uppgifter så att vi kan fullfölja vårat avtal gentemot dig. Du har enligt PUL (personuppgiftslagen) rätt att få informationen vi har registrerat om dig. Är den ofullständig, irrelevant eller felaktig kan ni begära att informationen ska tas bort eller rättas. Kontakta oss via email.

Slättäng 59691Skänninge |  0738175567

Copyright @ All Rights Reserved